วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ความรู้ทั้วไป

ความรู้ทั่วโลก
>1.เงินตอบแทนความชอบให้แก่ทหารออกประจำการคืออะไร::: (เบี้ยหวัด)2.หน่วยนับ
กระดาษเรียกว่าอะไร::: (รีม)3.กระดาษ 1 รีมมีทั้งหมดกี่แผ่น::: (480แผ่น)4.คำ
สอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สิ่งที่เป็นแก่นพระพุทธธรรมคืออะไร::: (
อริยสัจ 4)5. "ฐานันดรที่ 4" เรียกคนในอาชีพใด::: (นักหนังสือพิมพ์)6.ดอกกระถิน
เทศ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร::: (ดอกคำใต้)7.อาวุธพกประจำตัวของชาวใต้ในอดีต
คืออะไร::: (กริช)8.ไวรัส บี. เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคอะไร::: (ตับอักเสบ)9.ภาค
ใต้ของไทยใช้สัตว์ใดลากเกวียน::: (ควาย)10.ม้าลายมีลายสีอะไร::: (ลายสีขาว)11.
ม้าเมื่อมันโกรธ จะแสดงอาการอย่างไร::: (หูจะลู่ไปข้างหลัง)12.พ่อไก่อูกับแม่
ไก่แจ้ผสมกันออกลูกเป็นไก่อะไร::: (ไก่พันทาง)13.คนโบราณเรียกพี่สาวคนโตว่า
อะไร::: (เอื้อย พี่สาวคนรองว่าอี่)14.เลือกควายดีดูอย่างไร::: (มีกีบเอียง
จมูกบาน หลังตรง โครงใหญ่)15.. "โพคาฮอนตัส" คือใคร::: (เจ้าหญิงอินเดียนแดง
ซึ่งพบรักกับกัปตันจอห์นสมิธ จนเป็นตำนาน)16.ดินแดนแห่งใดได้ชื่อเป็นดินแดนแห่ง
การปฏิวัติ::: (อเมริกาใต้)17.โรคเมราโดมา คือโรคอะไร::: (อาบแดดเกินขนาด)18.
นายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ให้เอกราชแก่อินเดียปี 2490 คือใคร::: (คลีเมนต์ แอ
ตลี)19."วังหน้า" คือวังของใคร::: (วังที่ประทับของพระมหาอุปราชา)20.ทะเลสาบน้ำ
จืดที่งดงามของเชียงใหม่ชื่ออะไร::: (อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า)21.สงครามมหา
เอเชียบูรพาคือสงครามอะไร::: (ญี่ปุ่นประกาศสงครามกับพันธมิตร ส่งทหารยึดประเทศ
ต่าง ๆในเอเชียช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2)22.ยาสลบทำจากอะไร::: (คลอโรฟอร์ม)23.
อาหารกระป๋องที่สมบูรณ์ เก็บไว้ได้นานเท่าไร::: (1 ปี)24.ตำแหน่ง "เชฟ" (Shef)
คืออะไร::: (หัวหน้าพ่อครัว)25.อเมริกันฟุตบอลมีผู้เล่นทีมละกี่คน::: (11 คน
ใครทำแต้มมากกว่าเป็นผู้ชนะ)26.ในทางเคมี สารที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเลือด
มนุษย์ที่สุดคืออะไร::: (น้ำทะเล)27.อันตน ฟัน เลเวนฮุก ชาวฮอลันดาพบอะไร::: (
จุลชีวัน)28.บุษราคัม เป็นพลอยสีอะไร::: (สีเหลือง)29."พระราชพิธีสิบสองเดือน"
เป็นพระราชนิพนธ์ของใคร::: (รัชกาลที่ 5)30.หน่วยเงินตราของอังกฤษเรียกว่า
อะไร::: (ปอนด์)31.กลิ่นเมนทอลในยาสีฟันทำจากอะไร::: (ใบสะระแหน่)32.มหาหิงคุ์
ยาไทยทาแก้ปวดท้องทำจากอะไร::: (ยางไม้ชนิดหนึ่ง)33.เห็ดราซึ่งเกิดจากการหมัก
ดอง หรือบูด ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร::: (ยีสต์)34.ผู้ปกครองสิงคโปร์ใน
อดีตคือใคร::: (อังกฤษ)35.บั้งไฟดีที่สุดเป็นของจังหวัดใด::: (ยโสธร)36. "พระ
ราชินีแห่งพรหมจรรย์" เป็นสมญานามของใคร::: (พระนางอลิซาเบธที่ 1)37.เกาะใดเคย
เป็นส่วนหนึ่งของทวีปออสเตรเลีย::: (เกาะแทสมาเนีย)38."เมืองปริผาวา" ของ
อินเดียในอดีต คือเมืองใดในปัจจุบัน::: (เมืองกบิลพัสดุ์ สถานที่ประสูติของพระ
พุทธเจ้า)39.ผลิตภัณฑ์สบู่ใช้น้ำมันอะไรในการผลิต::: (น้ำมันปาล์มและน้ำมัน
มะพร้าว)40.ผงครามที่ใช้ย้อมผ้าทำจากอะไร::: (ต้นคราม)41.แหล่งกำเนิดสุนัขไทย
หลังอานอยู่ที่ไหน::: (ตราด)42.คติชาวบ้านเชื่อว่าปลาตัวใดจะช่วยคนเมื่อเรือ
แตก::: (ปลาโลมา)43.ป่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือป่าอะไร::: (ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน)44."มอลลา โฮลิก" เป็นชื่อเรียกกลุ่มคนที่เป็นโรคอะไร::: (ชอบเดิน
ช้อปปิ้งในศูนย์การค้า)45.คนไทยรู้จักปลาทูน่าอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร::: (ปลา
โอ)46.พระสุนทรโวหาร (ภู่) เกิดในรัชสมัยใด::: (รัชกาลที่ 1)47.ไทยเรียกลมชนิด
หนึ่งว่า "ลมงวงช้าง" คือลมอะไรในอเมริกา::: (ทอร์นาโด)48."โพไซดอน" เป็น
เทพยเจ้าแห่งทะเลของใคร::: (ชาวกรีก)49.การฉีดทูเบอร์คูลินเข้าที่ท้องแขนเพื่อ
ทดสอบโรคอะไร::: (วัณโรค ถ้าเป็นโรคจะมีตุ่มสีแดงที่จุดฉีด)50.เจ.เอ็ม.แบร์รี่
เขียนหนังสือเรื่องอะไร::: (ปีเตอร์แพน)51."ดินแดนแห่งกระต่าย" เป็นชื่อเรียก
ประเทศใด::: (สเปน)52.ใครแต่งเพลง "ออลด์ แลง ไซน์"::: (โรเบิร์ต เบิร์นส)53."
เซมเปิล วัคซีน" คือวัคซีนป้องกันโรคอะไร::: (พิษสุนัขบ้า)54.ประเทศยูกันดาอยู่
ในทวีปอะไร::: (ทวีปแอฟริกา)55. เห็ดชนิดเดียวที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติคือเห็ด
อะไร::: (เห็ดโคน)56.สารโมโนโซเดียม แอลกลูตาเมท รู้จักอีกนามหนึ่งคืออะไร::: (
ผง57.นกตัวใดเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา::: (นกอินทรีหัวขาว)58.ยาฆ่าแมลงหลาย
ชนิด เช่น ดีดีที มีธาตุอะไรเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ::: (คลอรีน)59.บ้านท่าจีนใน
อดีตคือจังหวัดอะไร::: (สมุทรสาคร)60.โรคอัลไซเมอร์ ทำให้ร่างกายส่วนไหนผิด
ปกติ::: (สมองเสื่อม)61. เมืองใดของศรีลังกาได้ชื่อ "เมืองแห่งเพชรพลอย"::: (
รัตนปุระ)62.เทศกาลหิมะ "สโนว์ เฟสติวัล" จัดทุกปีในเมืองใด::: (ซับโปโร เกาะ
ฮอกไกโด ญี่ปุ่น)63. ซิกมุนด์ ฟรอยด์ ได้รับการยกย่องอย่างไร::: (บิดาแห่ง
จิตวิทยาสมัยใหม่)64.วิกตอเรีย เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษแห่งใดของจีน:::
(ฮ่องกง)65.ปราชญ์จีน "จ้งหนี แซ่ขง" คือใคร::: (ขงจื้อ)66.เราเรียกใครว่า "
ไต้ก๋ง"::: (นายท้ายเรือสำเภาหรือเรือจับปลา)67.ชาวสิงหลและทมิฬ เป็นคนของ
ประเทศใด::: (ศรีลังกา)68.สเปนหมดอำนาจทางทะเลเพราะแพ้สงครามใคร::: (เรือ
สเปน 130 ลำพ่ายแพ้อังกฤษ)69.นักบุญองค์ใดเผยแพร่พระคริสต์ธรรมคาทอลิกใน
เอเชีย::: (ซาเวียร์)70.อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ใช้ข้าวอะไร::: (ข้าวบาร์เลย์,
ข้าวมอลท์)71.ป่าสักทองผืนสุดท้ายของไทยอยู่ที่ไหน::: (อุทยานแห่งชาติแม่ยม
จังหวัดแพร่)72.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทางภาคใต้มีชื่อเรียกอะไร::: (
ปอเนาะ)73. "เซาท์ แปซิฟิก" เป็นชื่อเรียกเกาะแห่งใด::: (เกาะโพลีนีเซีย)74.
เมืองใดในเอเชียตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่โคลัมบัส::: (โคลอมโบ เมืองหลวงของศรี
ลังกา)75.กระดาษสาทำจากต้นอะไร::: (ต้นสา หรือปอสา)76.ใครปลดปล่อยยิวจากการเป็น
ทาสของอียิปต์โบราณ:::(โมเสส)77.นครหลวงของทิเบตชื่ออะไร::: (ลาซา)78.เพลง "
อินเตอร์เนชั่นแนล" ร้องกันในหมู่เหล่าใด::: (ชาวมาร์กซิสม์)79.สถานที่ประชุมทำ
ศาสนกิจของชาวมุสลิมเรียกอะไร::: (สุเหร่า หรือมัสยิด)80.ลมที่พัดจากทิศตะวันตก
เฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือในปลายฤดูฝนคือลมอะไร::: (ลมสลาตัน)81.กลุ่ม
ประเทศอักษะในสงครามโลกครั้งที่ 1 มีประเทศใด::: (เยอรมนี, อิตาลี และ
ญี่ปุ่น)82.อังกะลุง เป็นเครื่องดนตรีของชาติใด::: (ชวา)83.ตัวยา AZT และ DDI
ใช้รักษาโรคอะไร::: (เอดส์)84.ในอังกฤษมีพรรคการเมืองกี่พรรค::: (2 พรรค
อนุรักษ์นิยมและพรรคแรงงาน)85.หนังสือ ไมน์ แคมฟ์ "การต่อสู้ของข้าพเจ้า" เป็น
ของใคร::: (ฮิตเลอร์)86.เมืองใดในยูโกสลาเวียเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้ง
ที่ 1::: (ซาราเจโว)87.ใครเขียนเรื่อง "ไอแวนโฮ" และ "ร็อบ รอย"::: (เซอร์ วอ
ลเตอร์ สกอต)88.คำไทย "เบอร์" หมายเลขลำดับ มาจากคำอังกฤษว่าอะไร::: (
นัมเบอร์ number)89.สถาบันเฝ้าระวังภัยโลกตั้งอยู่ที่ไหน::: (กรุงวอชิงตัน ดี.
ซี.)90.พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1,2,3 และ 4 อยู่ในวัดใด::: (วัดพระเชตุ
พนฯ)91.มดที่ทำงานง่วนอยู่ทั้งวัน เป็นมดตัวผู้หรือตัวเมีย::: (ตัวเมีย)92.สะ
พานโกลด์เด้นเกท เป็นสะพานแขวนที่มีชื่อเสียงของที่ใด::: (ซานฟรานซิสโก
สหรัฐฯ)93."บันดาร์ เสรี เบกาวัน" เป็นเมืองหลวงของประเทศใด::: (บรูไน)94.ทหาร
เรือไทยยกย่องเรือลำใดว่าเป็นเรือครู::: (เรือรบแม่กลอง)95.ทองคำแท้มีกี่
กะรัต::: (24 กะรัต)96.รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิเรียกว่า
อะไร::: (เตว็ดหรือเจว็ด)97.การประชุมเอเปค (APEC) เป็นความริเริ่มของชาติ
ไหน::: (ออสเตรเลีย)98.กวางเรนเดียร์ถูกใช้งานลากล้อเลื่อนในที่ใด::: (ยุโรป
เหนือ)99.ับสิงโตผสมกันออกลูกเรียกอะไร::: (ไลเกอร์ liger)100. รางวัลพูลิต
เซอร์ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ใคร::: (โจเซฟ พูลิตเซอร์ นักหนังสือพิมพ์
ชาวอเมริกัน)101.เลขของโรมัน M เท่ากับจำนวนเลขอะไร::: (1,000)102.ชาวคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิกมีมากที่สุดในประเทศไหน::: (บราซิล)103.ที่เรียกว่า "
อินเดียน อิ้งค์" เป็นหมึกจากประเทศใด::: (จีน)104.นิจศีล ศีลที่ควรรักษาเป็น
นิจได้แก่ศีลอะไร::: (ศีล 5)105."แม่น้ำแห่งหญ้า" เป็นชื่อเรียกสถานที่แห่ง
ใด::: (บึงเอเวอร์ เกลด รัฐฟลอริดา)106. อินเดียและปากีสถานแย่งกรรมสิทธิ์ในดิน
แดนแห่งใด::: (แคชเมียร์)107.รางวัลเอ็มมี มอบให้แก่ผู้สร้างงานอะไร::: (นัก
แสดงทางโทรทัศน์)108.ทั่วโลกมีโลหปราสาทอยู่กี่แห่ง:::(3 แห่ง อินเดีย ศรี
ลังกา และไทย)109.ที่แห่งใดได้ชื่อ "โบสถ์แห่งจักรภพอังกฤษ"::: (วิหารเวสต์มิ
นเตอร์)110.นักแต่งเทพนิยายอันลือชื่อของเดนมาร์กคือใคร::: (ฮันส์ คริสเตียน แอ
นเดอร์สัน)111.รางวัลผลงานดนตรียอดเยี่ยมของนักร้องอเมริกันคืออะไร:::(แกรม
มี)112.นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของปากีสถานคือใคร::: (นางเบนาซีร์ บุตโต)113.นายก
รัฐมนตรีหญิงคนแรกของปากีสถานคือใคร::: (นางเบนาซีร์ บุตโต)114.จักรวรรดิอังกฤษ
รุ่งเรืองเป็นมหาอำนาจทางเรือในสมัยของใคร::: (พระนางเจ้าวิกตอเรีย)115.นักรบ
ไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวียมีความสามารถอะไร::: (การเดินเรือ ต่อเรือ การรบใช้ดาบ
และขวาน)116.นักมวยไทยมีศักดิ์ศรีขึ้นชก มักได้อยู่มุมใด::: (มุมแดง)117.ต้นแม่
น้ำแยงซีเกียงอยู่ที่ไหน::: (ที่ราบสูงทิเบต)118.กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขตั้ง
ขึ้นในรัชสมัยใด::: (รัชกาลที่ 5)119.ใครเป็นหัวหน้าเสรีไทยในเมืองไทย::: (นาย
ปรีดี พนมยงค์)120.คัมภีร์ว่าด้วยวินัยของสงฆ์ 227 ข้อ เรียกว่าอะไร::: (
ปาติโมกข์)130.ผู้คนในแอนดีสใช้สัตว์ตัวใดบรรทุกสิ่งของ::: (ลามา)131.เครื่อง
สังคโลกเป็นศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในสมัยใด::: (พ่อขุนรามคำแหง
มหาราช)132.ขบวนเรือพยุหยาตราชลมารคเป็นพระราชพิธีอะไร::: (ทอดพระกฐิน)133.พระ
อุโบสถหินอ่อนที่สวยงามอยู่ในวัดแห่งใด::: (วัดเบญจมบพิตรฯ)134.หม้อสูบยาของชาว
อาหรับเรียกว่าอะไร::: (มอระกู่)135.ฮินดูมีกี่วรรณะ::: (4 วรรณะ พราหมณ์,
กษัตริย์, แพศย์และศูทร)136.วันประสูติของพระพุทธเจ้าคือวัดใด::: (วันวิสาข
บูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6)137.เด็กชายเงาะคนัง เป็นที่โปรดปรานของ
กษัตริย์พระองค์ใด::: (รัชกาลที่ 5)138.พิธีมอบรางวัลออสการ์จัดขึ้นที่ไหน::: (
ลอสแองเจลิส มิวสิก เซ็นเตอร์)139.เซอร์ เฟรเดอริก แบ๊นติง แพทย์ชาวแคนาดาพบ
อะไร::: (อินซูลิน แก้โรคเบาหวาน)140.โรคโลหิตจางเกิดจากการขาดสารอาหารอะไร:::
(เหล็ก)141.โรคปากนกกะจอกเกิดจากการขาดสารอาหารอะไร::: (วิตามินบี2)142.พระ
พุทธเจ้าปรินิพพานเมื่อพระชนมายุเท่าใด::: (80 พรรษา)143.ภาษาทางการบิน เขียน
อักษรย่อของประเทศไทยอย่างไร:::(TH)144. "ไอเอสเอส 9000" คืออะไร::: (ระบบ
บริหารคุณภาพขององค์กร)145.ไวน์ของรัฐใดในสหรัฐฯถือว่าดีที่สุด::: (แคลิ
ฟอร์เนีย)146.ช้างนอนอย่างไร::: (ยืนหลับแบบ 3 ขา ใช้ข้างหนึ่งเขย่งไว้)147."บู
ลิเมีย" คือชื่อเรียกอะไร::: (คนกินอย่างไม่ยั้ง กลัวอ้วนจึงใช้วิธีอาเจียน ใช้
ยาระบาย)148.ภูเขาไซนายมีความสำคัญต่อชาวยิวอย่างไร::: (เป็นที่โมเสสได้รับพระ
ราชบัญญัติจากพระเจ้า)149.ผู้ประกาศอิสรภาพให้เวเนซุเอลาในศตวรรษที่ 19 คือ
ใคร::: (ซีโมน โบลิวาร์)150.สาธารณรัฐเวเนซุเอลาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไร::: (
สาธารณรัฐโบลิวาเรียแห่งเวเนซุเอลา)151. สวนรอบพระราชวังแวร์ซายส์ใครออกแบบ:::
(อังเดร เลอ โนทร์)152. อาหารซุปรังนกได้จากรังของนกอะไร::: (นกนางแอ่น)153. รถ
ประจำตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชเรียกว่ารถอะไร::: (รถประเทียบ)154. ผู้ก่อตั้ง
ประเทศปากีสถานคือใคร::: (โมฮัมหมัด อาลี จินนาห์)155. ใครได้ชื่อ "บิดาแห่งทัพ
เรือไทย"::: (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)156. ไทยเลี้ยงความปลักเพื่อบริโภค
เนื้อ อินเดียเลี้ยงควายน้ำไว้ทำไม::: (บริโภคนม)157. การทำฝนหลวงเป็นของหน่วย
งานใด::: (สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร)158. วิลเบอร์และออร์วิล ไรท์ พี่น้อง
ชาวอเมริกันสร้างอะไร::: (เครื่องร่อน-เครื่องบิน)159. ผู้รวบรวมดินแดนบนผืน
ทะเลทรายเป็นอาณาจักรซาอุดีอาระเบียคือใคร::: (อับดุลลาซิส)160. กราบเบญจางค
ประดิษฐ์กราบอย่างไร::: (ให้อวัยวะทั้ง 5 เข่าทั้ง 2 มือทั้ง 2 และหน้าผากจดลง
กับพื้น)161. "ปูมะพร้าว" ปูเสฉวนที่ใหญ่ที่สุดเป็นสัตว์พื้นเมืองของประเทศ
ใด::: (ประเทศเซเซส์ หมู่เกาะมหาสมุทรอินเดียตะวันตก)162. จีนแพ้สงครามใดเป็น
ครั้งแรกให้กับมหาอำนาจตะวันตก::: (สงครามฝิ่น)163. สิ่งใดที่ควรปฏิบัติเมื่อจะ
ต้องกินยาแอสไพริน::: (กินหลังอาหาร)164. รัฐประหารครั้งแรกในประเทศไทยมีใคร
เป็นหัวหน้า::: (พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา)165. ผู้เข้าสงเคราะห์คนชราทั้งหญิง
ชายต้องมีอายุเท่าไร::: (ชาย 65 หญิง 60 ขึ้นไป)166. ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ไกล
จากดวงอาทิตย์::: (พลูโต)167. แม่น้ำโพโทแม็กไหลผ่านเมืองหลวงใด::: (กรุง
วอชิงตัน ดี.ซี.)168. เคจีบี. เป็นหน่วยสืบราชการลับของประเทศใด::: (รัส
เซีย)169. เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชชเนียคืออะไร::: (กรุงกรอซนีย์)170. พื้นที่
ปลูกกล้วยไม้มีมากที่จังหวัดใด::: (กรุงเทพฯ, สมุทรสาคร, นครปฐม)171. พระราช
บัญญัติประถมศึกษาทุกคนต้องจบ ป. 4 มีขึ้นในรัชสมัยใด::: (รัชกาลที่ 6)172.
ด้านหลังของกระจกส่องหน้าใช้อะไรเคลือบ::: (ปรอท)173. "พระรอด" เป็นชื่อพระ
เครื่องของจังหวัดใด::: (ลำพูน)174. ฟ้อนนางนก ฟ้อนนกยูง เป็นของชนชาติใดใน
แม่ฮ่องสอน::: (ไทยใหญ่)175. ราชวงศ์ใดของจีน เป็นสมัยที่ศิลปวิทยารุ่งเรืองที่
สุด::: (ราชวงศ์หมิง)176. ฟุตบอลโลกหญิงแข่งครั้งแรกที่ไหน::: (จีน
ปี 2534)177. นายกรัฐมนตรีคนใดของสิงคโปร์อยู่ในตำแหน่งนานถึง 31 ปี::: (ลีกวน
ยิว)178. ผสมฟลูออรีนลงในน้ำดื่มเล็กน้อย เพื่อป้องกันอะไร::: (ฟันผุ)179.
ตุรกีกับกรีซไม่ลงรอยกันเพราะอะไร::: (พิพาทเรื่องเกาะร้างในน่านน้ำทะเลเอ
เจียน)180. นายพลอเมริกันผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายใต้ในสงครามกลางเมืองคือใคร::: (
นายพลโรเบิร์ต อี.ลี)181. คนไทยเริ่มปลูกฝีเพื่อป้องกันไข้ทรพิษในรัชกาลใด::: (
รัชกาลที่ 6)182. รัฐบุรุษคนใดของอังกฤษเขียนเรื่อง "ยูโธเปีย"::: (ธอมัส
มอร์)183. ชาวติมอร์คนใดได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ::: (โจเซ รามอส ฮอร์ตา)184.
น้ำที่ดื่มเวลาถวายสัตย์ต่อพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าอะไร::: (น้ำพระพิพัฒน์สัต
ยา)185. กีฬาแห่งชาติจัดแข่งกี่ปีต่อครั้ง::: (2 ปี)186. ร่างกายของมนุษย์มี
กระดูกกี่ชิ้น::: (206 ชิ้น)187. สนามบินดอนเมืองมีเครื่องบินขึ้นลงวันละประมาณ
กี่เครื่อง::: (350 กว่าเครื่อง)188. เครื่องบินโดยสารลำใดเล็กที่สุดในโลก::: (
โบอิ้ง 717)189. เกาะใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นคือเกาะใด::: (เกาะนิปปอน)190. เกาะ
สุดท้ายของญี่ปุ่นที่สหรัฐฯ โจมตี ก่อนญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 คือเกาะ
อะไร::: (โอกินาวา)191. ที่เรียกว่าถลุงแร่ทำอย่างไร::: (ใช้ความร้อนสุมสินแร่
เพื่อไล่ขี้แร่ออก เอาไว้แต่เนื้อโลหะ)192. ชายที่เป็นต้นตระกูลเรียกว่า
อะไร::: (บรรพบุรุษ ผู้หญิงเรียกบรรพสตรี)193. คนจีนเรียกปลาหลี่ฮื้อ คนไทย
เรียกปลาอะไร::: (ปลาไน)194. ใครพูด "มนุษยชาติจะต้องนำอวสานมาสู่สงคราม มิ
ฉะนั้นสงครามจะนำอวสานมาสู่มนุษยชาติ"::: (ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเน
ดี้)195. เมืองใดในอิตาลีที่งดงามจนมีผู้กล่าว "ต้องมาเห็นก่อนตาย"::: (เมืองเน
เปิลส์)196. ใครพบน้ำตกแองเจิล::: (เจมส์ แองเจิล)197. ตามความเชื่อ นรกขุมไหน
มีการลงโทษหนักที่สุดไม่ผุดไม่เกิด::: (โลกันตร์)198. เมืองใดในเยอรมนีเป็นที่
พิจารณาคดีอาชญากรสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่ 2::: (นูเรมเบอร์ก)199. ปืน
กระบอกใหญ่ที่สุดของไทยคือปืนกระบอกใด::: (ปืนใหญ่พญาตานี)200. วันที่ 19
กันยายนของทุกปีเป็นวันสำคัญอะไร::: (วัดพิพิธภัณฑ์ไทย)201. ใครพูด "คนกัดหมา
ต้องเป็นข่าว"::: (จอห์น โบการ์ด บก. หนังสือพิมพ์นิวยอร์กซัน)202. การแข่งขัน
กอล์ฟประเพณียกทีมสหรัฐฯ กับทีมจากยุโรปชิงถ้วยอะไร::: (ไรเดอร์คัพ)203. สนธิ
สัญญาฉบับใดที่เยอรมนี, อิตาลีและญี่ปุ่นร่วมกันทำสงครามโลกครั้งที่ 2::: (สนธิ
สัญญาเบอร์ลิน)204. "เกาะหินปะการัง" คือเกาะไหนของไทย::: (เกาะล้าน)205. หอดู
ดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ไหน::: (เขาปาโลมาร์ แคลิฟอร์เนีย)206. โบสถ์
ที่มีสถาปัตยกรรมงดงามที่สุดในกรุงเอเธนส์คือโบสถ์อะไร::: (พาธินอน)207. ปูนปิด
ทอง นวนิยายได้รับรางวัลซีไรท์เป็นงานเขียนของใคร::: (กฤษณา อโศกสิน)208. ภาพ
ของพระปรางค์องค์ใดอยู่หลังธนบัตรใบละ 500 บาท::: (ปรางค์สามยอด)209. กษัตริย์
ไทยพระองค์ใดประกาศเลิกทาส::: (รัชกาลที่ 5)210. ใยของไม้ต้นใดใช้ทอผ้า
ลินิน::: (แฟลกซ์)211. ใครออกแบบคุกคลองเปรมในสมัยรัชกาลที่ 5::: (กราซี่ ชาว
อังกฤษ)212. เทนนิส 4 รายการใหญ่มีอะไร::: (ออสเตรเลีย โอเพ่น, เฟรนซ์ โอเพ่น,
วิมเบิลดัน และยูเอส โอเพ่น)213. ใครพูด "มนุษย์ทำลายตนเอง โดยไม่ต้องให้พระผู้
เป็นเจ้าดลบันดาล"::: (นิทเช นักปรัชญา ชาวเยอรมัน)214. พระตำหนักพระที่นั่ง
พระราชวังสนามจันทร์อยู่ในจังหวัดอะไร::: (นครปฐม)215. เรือพระที่นั่งลำใดได้
รับรางวัล "มรดกทางทะเล" ขององค์การเรือโลก::: (สุพรรณหงส์)216. หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ประเทศใดมีกองเรือใหญ่ที่สุดในโลก::: (สหรัฐฯ)217. ผู้ให้กำเนิด
รักบี้ฟุตบอลคือใคร::: (วิลเลียม เอลลิส)218. สิทธิพิเศษทางการค้าที่สหรัฐฯ มี
ให้แก่ประเทศอื่น ๆ เรียกย่อ ๆ ว่าอะไร::: (จี.เอส.พี)219. สวนงูแห่งแรกของโลก
อยู่ที่ไหน::: (บราซิล ไทยเป็นแห่งที่ 2)220. ชาวทิเบตใช้สัตว์ตัวใดบรรทุกสิ่ง
ของ::: (จามรี)221. นกแสกเป็นสัตว์ทำประโยชน์แก่กสิกรอย่างไร::: (ช่วยจับหนูกิน
ข้าวในนา)222. แม่น้ำอะไรไหลผ่านกรุงปารีส::: (แม่น้ำเซน)223. "อาเซม" (ASEM)
คืออะไร::: (ความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรป ด้านการเมืองเศรษฐกิจและการ
เงิน)224. "เงินรูเบิล" เป็นเงินเหรียญของประเทศใด::: (รัสเซีย)225. แอลเบเนีย
ประเทศในแหลมบอลข่าน พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด::: (อิสลาม)226. ระบบชล
ประทานน้ำหยดเป็นความคิดของชาติใด::: (อิสราเอล)227. ถ้วยเวบบ์ เอลลิส เป็นถ้วย
ชนะเลิศรายการอะไร::: (รักบี้โลก ชื่อถ้วยเป็นเกียรติแก่วิลเลียม เวบบ์ เอลลิส
ผู้กำเนิดกีฬารักบี้)228. ชาวเบดูอินเลี้ยงสัตว์เร่รอนในทะเลทราย เป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศใด::: (ซาอุดีอาระเบีย)229. ชาวอินเดียนแดงอยู่ในรัฐใดของ
สหรัฐฯ มากที่สุด::: (อริโซนา ซึ่งเป็นรัฐที่มีภูเขามาก)230. คนไทยอยู่ในรัฐใด
ของสหรัฐฯ มากที่สุด::: (ลอสแองเจลิส)231. ใครออกทุนตั้งสถาบันสมิธโซเนียนใน
สหรัฐ::: (เจมส์ สมิธ-ซัน ชาวอังกฤษ)232. "แลนด์บริดจ์" คือชื่ออะไร::: (ขบวน
รถไฟบรรทุกสินค้าระหว่างมาเลเซียและลาวโดยผ่านไทย)233. ใครเป็นประธานาธิบดีหญิง
คนแรกของปานามา::: (นางไมร์ยา มอสโคโซ)234. ราชวงศ์โรมานอฟ ราชวงศ์สุดท้ายของ
รัสเซียล่มสลายเพราะอะไร::: (ปฏิวัติรัสเซีย)235. ปี 2495 มองโกเลียถูกแบ่ง
เป็น 2 ส่วน มองโกเลียเหนืออยู่ในรัสเซีย มองโกเลียใต้อยู่ในประเทศใด::: (
จีน)236. ญี่ปุ่น จีนและทิเบต นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือนิกายใด::: (
มหายาน)237. "งานฉลองเพราเฮรา" ในเมืองแคนดี้ ศรีลังกาคืองานอะไร::: (งานฉลอง
พระธาตุเขี้ยวแก้ว)238. บุคคลแรกที่มีปลาทองเป็นสัตว์เลี้ยงในฝรั่งเศสคือ
ใคร::: (มาดาม เดอ ปอมปาดูร์)239. ยูเนสโกยกย่องสิ่งใดในกำแพงเพชรเป็นเมือง
แห่งมรดกโลก::: (อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร)240. พื้นที่แห่งใดของไทยรับ
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด::: (ตอนล่างของตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนของภาค
กลาง)241. สะพานเดียวแห่งใดของไทยที่ยังใช้ระบบไฟฟ้าเปิดปิดเพื่อให้เรือ
ผ่าน::: (สะพานกรุงเทพ)242. ประเทศใดใหญ่สุดในอเมริกาใต้::: (บราซิล)243. งูสิง
และงูทางมะพร้าวทำประโยชน์อะไรแก่ชาวนา::: (กินหนูในนาข้าว)244. เจดีย์ที่บรรจุ
เครื่องบริขารของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไร::: (บริโภคเจดีย์)245. ประเทศฟีนีเซีย
ในอดีต เป็นที่ตั้งของประเทศใดในปัจจุบัน::: (ซีเรีย)246. ประเทศใดในเอเชียที่
มีท่าเรือใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก::: (สิงคโปร์)247. การ์ตูนตัวแรกตัวใดที่ได้
รับเกียรติพิมพ์บนแสตมป์ญี่ปุ่นคือ::: (แอสโทรบอย หุ่นยนต์อนาคต)248. รถออฟโรด
คือรถประเภทใด::: (รถขับเคลื่อนสี่ล้อ มีความแข็งแกร่งสมบุกสมบัน)250. โรคซึ่ง
สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนมีโรคอะไร::: (ไวรัสตับอักเสบ บี, วัณโรค, คอตีบ, ไอ
กรน ฯลฯ)251. ทัณฑนิคมแห่งแรกของไทยตั้งขึ้นที่ไหน::: (ยะลา)252. ยาปฏิชีวนะ
ขนานแรกที่มนุษย์นำมาใช้บำบัดรักษาโรคคืออะไร::: (ยาซัลฟา ซึ่งอเล็กซานเดอร์
เฟลมมิง เป็นผู้ค้นพบ)253. ระบบขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์
เนบิวลาและเทห์ฟากฟ้าอื่น ๆ คืออะไร::: (กาแล็กซี)254. กีฬาหมากรุกชิงแชมป์โลก
จัดแข่งที่ไหน::: (กรุงบาร์เซโลนา สเปน)255. พาบโล ปิคาสโซ ชาวสเปน ผู้ริเริ่ม
การเขียนภาพสมัยใหม่แบบใด::: (คิวบิสม์)256. เซอร์ไอแซค พิทแมน ชาวอังกฤษคิด
อะไร::: (ชวเลข)257. ผู้ก่อตั้งรัฐเพนซิลวาเนียคือใคร::: (วิลเลียม เพนน์)258.
เมืองหลวงของสเปนคือเมืองใด::: (มาดริด)259. ไทยมีเครื่องจักรผลิตเหรียญกษาปณ์
ใช้ในรัชกาลใด::: (รัชกาลที่ 4)260. เศวตรฉัตร เครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้า
แผ่นดิน เป็นฉัตรสีอะไร::: (สีขาว)261. "สาวเครือฟ้า" ได้โครงเรื่องจากอุปรากร
เรื่องอะไร::: (มาดาม บัตเตอร์ฟลาย)262. ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยน้ำปริมาณ
เท่าใด::: (ร้อยละ 70 ของน้ำหนัก)263. กฎบัตรสหประชาชาติเขียนขึ้นที่ใด::: (
เมืองซานฟรานซิสโก)264. แข่งกอล์ฟที่เรียกว่า "บิกโฟร์" มีรายการอะไร::: (กอล์ฟ
มาสเตอร์, ยูเอส โอเพ่น, บริติช โอเพ่นและพีจีเอ.)265. สิงโตทะเลต่างจากแมวน้ำ
อย่างไร::: (สิงโตทะเลมีหูยื่น สามารถใช้ขาหน้าได้อย่างอิสระ)266. จัตุรัสบา
บินห์เป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ผู้นำคนใดของเวียดนาม::: (โฮจิมินห์)267. เอ็ด
วิน เอช. แลนด์ ประดิษฐ์อะไร::: (กล้องโพลารอยด์)268. ใครเป็นผู้ตั้งบริษัทประ
กันภัยลอยด์::: (เอ็ดเวิร์ด ลอยด์)269. ใครเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุ
งทรอย::: (ไพรแอม)270. "แซมซัน" ในนิยายโบราณ กับ "ซิยินกุ้ย" ของจีนมีอะไรที่
เหมือนกัน::: (มีพละกำลังมากผิดปกติ)271. พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา เป็นพระพุทธรูป
ประจำมหาวิทยาลัยแห่งใด::: (ธรรมศาสตร์)272. "บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์" คือ
ใคร::: (อาดัม สมิธ ชาวอังกฤษ)273. โบสถ์ศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือโบสถ์
ใด::: (โบสถ์เซนต์ปีเตอร์)274. นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเปลี่ยนชื่อเป็นเลนินกราด
เพราะอะไร::: (อนุสรณ์แก่เลนินนักปฏิวัติรัสเซีย)275. แหล่งปลาชุมในทะเลเหนือมี
ชื่อว่าอะไร::: (ดอกเกอร์แบงก์)276. บิดาแห่งวิชาดนตรีในปัจจุบันคือใคร::: (โย
ฮันน์ ซีบาสเตียน บ๊าค)277. คาบสมุทรแห่งใดใหญ่ที่สุดในโลก::: (คาบสมุทร
อินเดีย)278. "ซิลิคอน แวลลีย์" ของมาเลเซียอยู่ที่ไหน::: (ปีนัง)279. ม้าลาย
เป็นสัตว์พื้นเมืองของทวีปอะไร::: (แอฟริกา)280. รัฐสภาคอร์เตส เป็นสภาของ
ประเทศใด::: (สเปน)::: "นีซเซท" คือสภาของประเทศใด::: (อิสราเอล)::: สเปนและ
อิตาลีใช้สัตว์ใดบรรทุกสัมภาระ::: (ลา)::: ปลายี่สกเป็นปลาพื้นเมืองของชาติ
ใด::: (อินเดีย)::: มหาราชองค์ใดของอินเดียเผยแพร่พุทธศาสนา::: (พระเจ้า
อโศก)::: สถาปนิกผู้วางผังเมืองฮิโรชิมาที่ย่อยยับด้วยระเบิดปรมาณูให้เป็นเมือง
ใหม่คือใคร::: (มาซาโตะ โอทากะ)::: กลุ่มชนใดต่ำช้าสุดในสังคมฮินดูของ
อินเดีย::: (จัณฑาล)::: ผู้สืบราชสมบัติของอังกฤษต้องนับถือศาสนาคริสต์นิการ
อะไร::: (โปรเตสแตนต์)::: "วันแบซตีลส์" ของฝรั่งเศสสำคัญอย่างไร::: (ประชาชน
ทลายคุกแบซตีลส์ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2332)::: ฝรั่งเศสกับสเปนมีเทือกเขาใดขวาง
กั้น::: (พีรินีส)::: ฟรานซิส คริกด์กับเจมส์ วัตต์สันพบอะไร::: (ดีเอ็นเอ):::
แคนาดาใช้ภาษาอะไรเป็นทางการ::: (อังกฤษ, ฝรั่งเศส)::: พระสุริยเทพแห่งชาว
อียิปต์โบราณคือใคร::: (รา)::: ลีฟ อิริกสัน เดินทางพบทวีปอะไร::: (อเมริกา
เหนือ)::: ลมที่พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ตอนต้นฤดูหนาวคือลมอะไร::: (ลมว่าว):::
สะพานเชื่อมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในกรุงเทพฯ เป็นแห่งแรก คือ สะพานใด:::( สะพาน
ปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ )::: เพลงชาติไทยเกิดขึ้นเมื่อใด:::(
เพลงชาติไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2483 ผู้ประพันธ์ทำนองคือ พระ
เจนดุริยางค์ และผู้ประพันธ์คำร้อง คือ หลวงสารานุประพันธ์ )::: เพลงกราวกีฬา
เกิดขึ้นเมื่อใด::: ( เพลงกราวกีฬา ประพันธ์โดย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (นาย
สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา))::: วัดใดสร้างขึ้นด้วยหินอ่อน ในสมัยรัชกาลที่ 5
เป็นแห่งแรกของไทย::: (วัดเบญจมบพิตร ถนนศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างขึ้น มีพระอุโบสถ ทำด้วยหินอ่อนที่เหลือ
จากการสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม )::: ประเทศไทยใช้ธงไตรรงค์ครั้งแรกเมื่อ
ใด::: (ในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้ประดิษฐ์ธงชาติขึ้นใหม่มี 3 สีคือสีน้ำเงิน
สีขาวและสีแดง และพระราชทานนามว่า "ธงไตรรงค์" ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 )::: พระที่
นั่งวิมานเมฆบริเวณด้านหลังของพระที่นั่งอนันตสมาคมกรุงเทพฯ สร้างขึ้นครั้ง
แรก ณ ที่ใด::: (พระที่นั่งวิมานเมฆทำจากไม้สักทองทั้งหลังเดิมตั้งอยู่บนเกาะสี
ชัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ชะลอมาตั้งไว้ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน
เมื่อ พ.ศ. 2444ภายในพระที่นั่งประกอบด้วยห้องต่าง ๆ 81 ห้อง)::: คนไทยมีนาม
สกุลครั้งแรกเมื่อใด::: (สมัยรัชกาลที่ 6) ::: ธนาคารแห่งแรกของไทยคือธนาคาร
ใด::: ( แบงค์สยามกัมมาจล (Siam Commercial Co.) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด" มีฐานะเป็นธนาคารพาณิชย์ของเอกชน ในสมัยรัชกาล
ที่ 5 )::: ธนาคารของรัฐแห่งแรกคือธนาคารใด:::(ธนาคารออมสิน ตั้งขึ้น
ใน พ.ศ. 2456 ในรัชกาลที่ 6 ) ::: การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด:::( ในรัชกาลที่ 7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ณ ตึกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม พ.ศ. 2473)::: ประเทศไทยเริ่มมีเหรียญกษาปณ์ใช้ครั้งแรกเมื่อใด:::( สมัย
รัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2403 )::: ธนบัตรไทยเริ่มมีใช้ครั้งแรกเมื่อใด::: (
สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2445 )::: การศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา) ของไทย
เริ่มมีครั้งแรกเมื่อใด::: ( สมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2464)::: ถนนสายแรกของไทยที่
สร้างตามแบบยุโรปคือถนนสายใด::: ( ถนนเจริญกรุง )::: ทางรถไฟสายแรกทองไทยคือสาย
ใด::: (สายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา เริ่มสร้างใน พ.ศ. 2433ในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่
เริ่มเปิดเดินรถเส้นทางระยะแรก กรุงเทพฯ - อยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2439 ) :::
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยเกิดขึ้นเมื่อใด::: (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ):::
โรงเรียนหลวงแห่งแรกที่ตั้งขึ้นตามแบบสมัยใหม่เกิดขึ้นเมื่อใด:::( โรงเรียนหลวง
ในพระบรมมหาราชวังหรือโรงเรียนหนังสือไทย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2414 ในรัชกาลพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 )::: โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎร
สามัญชนแห่งแรกคือโรงเรียนใด:::(โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรสามัญชนแห่งแรกคือ
โรงเรียนใด:::)::: โรงพยาบาลของรัฐบาลแห่งแรกคือโรงพยาบาลใด::: (โรงพยาบาลศิริ
ราช ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น)::: ประเทศไทยเริ่มใช้ พ.ศ. หรือพุทธศักราชครั้ง
แรกเมื่อใด:::( สมัยรัชกาลที่ 6 )::: ประเทศไทยเปลี่ยนชื่อจาก "สยาม" มาเป็น "
ไทย" เมื่อใด::: ( ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ตามนโยบายของรัฐบาล จอม
พล ป. พิบูลสงคราม )::: ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่ 1 มกราคม
ตามแบบอย่างสากลเมื่อใด::: ( พ.ศ. 2484 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม )::: กิจการ
รถแท๊กซี่เริ่มมีใช้บริการในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อใด::: ( พ.ศ. 2466 โดย
ผู้ริเริ่มกิจการคือพลโทพระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) )::: โรง
ภาพยนตร์แห่งแรกของไทยคือโรงภาพยนตร์ใด::: (โรงภาพยนตร์ศรีอยุธยา )::: คนไทยคน
แรกที่ได้รับรางวัลแมกไซไซคือใคร::: (ศาสตราจารย์ คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ได้รับ
รางวัลแมกไซไซ จากประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ พ.ศ. 2504 สาขาบริการสาธารณะ)::: คน
ไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล "กวีซีไรท์" (SEA Writes) คือใคร::: (เนาวรัตน์ พงษ์
ไพบูลย์ )::: คนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่ง "ประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติ" คือ
ใคร::: ( พล.ต. พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ )::: คนไทยคนแรกที่
ได้เป็นแชมป์โลกมวยสากลอาชีพคือใคร::: ( โผน กิ่งเพชร )::: ผู้ว่าราชการจังหวัด
หญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร::: ( นางจรัสศรี ทีปิรัช ผู้ว่าฯ
นครนายก พ.ศ. 2535)::: ผู้พิพากษาหญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร::: (นางชลอจิตร
จิตตะรุทธะ)::: สถานที่แห่งใดของลาวมีไหโบราณฝังอยู่มาก::: (ทุ่งไหหิน):::
จังหวัดใดได้ชื่อเป็นเมืองของทหาร::: (ลพบุรี)::: ทวีปที่เป็นน้ำแข็งชั่วนาตาปี
คือทวีปอะไร::: (แอนตาร์กติกา) ::: ชาติใดคิดกระดาษ, เข็มทิศ, ดินปืน และการ
พิมพ์::: (จีน)::: รถยนต์ที่เรียกว่า "ลูมูซีน" คือรถอย่างไร::: (รถเก๋งคัน
ใหญ่ มีกระจกกั้นด้านหลังคนขับ)::: ลูกโป่งสวรรค์อัดก๊าซอะไร::: (ไฮโดรเจน):::
อเล็กซานเดอร์ เฟลมิงพบตัวยาอะไร::: (เพนนิซิลิน)::: เมืองหลวงใหญ่ที่สุดใน
อเมริกาใต้คือแห่งใด::: (บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา)::: ใครเป็นต้นตำรับขุด
คลองลัดคนสำคัญ::: (เฟอร์ดินันด์ เดอ เลสเสปซ์ ขุดคลองสุเอซและปานามา)::: ประติ
มากรสร้างรูปเทพีเสรีภาพคือใคร::: (เฟรเดอริก ออกุสต์ บาร์โทลดี)::: พระเครื่อง
กรุทุ่งเศรษฐี เป็นพระเครื่องของจังหวัดใด::: (กำแพงเพชร)::: "ไดเอ็ต" เป็น
รัฐสภาของประเทศใด::: (ญี่ปุ่น)::: ไทยมีฝั่งทะเลยาวกี่ไมล์::: (3,150 ไมล์ทะเล
ประมาณ 2,775 กิโลเมตร)::: นครกัวลาลัมปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซียอยู่ในมลรัฐ
อะไร::: (สลังงอ)::: "ประเทศเส้นศูนย์สูตร" คือประเทศใด::: (เอกวาดอร์ เพราะ
เส้นศูนย์สูตรตัดผ่านพอดี)::: บ่อน้ำโบราณที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ของปราจีนบุรี
ชื่ออะไร::: (โบราณสถานอ่างศิลา)::: โสเครตีส, เปลโต และอริสโตเติล เป็นนัก
ปรัชญาชาวอะไร::: (กรีก) ::: ทำไมห้ามกรีดยางช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์::: (
เข้าฤดูยางพาราผลัดใบ)::: ช่องแคบอะไรคั่นอินเดียกับศรีลังกา::: (ช่องแคบปาล
ก) ::: มาคัส แซมมวล ตั้งบริษัทน้ำมันอะไร::: (เชลล์)::: ลิเบียถูกใครปกครอง
ก่อนได้รับอิสรภาพในปี 2494::: (อิตาลี)::: ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในเอเชียอยู่ที่
ไหน::: (ทุ่งหญ้าสเตปป์ ในรัสเซีย-จีน)::: คาร์ล สคีล ชาวสวีเดน พบอะไร::: (
คลอรีน)::: ตาชั่งจีน, กรรไกร, ชะแลงงัดตะปู เป็นเครื่องมือใช้หลักในเครื่องกล
ใด::: (คาน)::: เดือนกุมภาพันธ์จะมี 29 วันทุก ๆ กี่ปี::: (4 ปี)::: น้ำปลาที่
มีคุณภาพดีที่สุดทำจากปลาอะไร::: (ปลาไส้ตัน)::: ขนุนกับจำปาดะ ต่างกันอย่าง
ไร::: (จำปาดะเล็กกว่าเนื้อนิ่มและหวานกว่าขนุน)::: เวลาของเกาหลีใต้และญี่ปุ่น
เร็วกว่าไทยกี่ชั่วโมง::: (2 ชั่วโมง)::: บิดาแห่งซิมโฟนีคือใคร::: (โจเซฟ ไฮ
เดิ้น เขาสร้างเพลงซิมโฟนีถึง 104 ชิ้น)::: ดมทินเนอร์มีอันตรายต่อส่วนไหนของ
ร่างกาย::: (หลอดลม ปอดและสมอง)::: ขนมกระยาสารท เป็นงานบุญในเทศกาลสารทไทย
เดือนไหน::: (เดือนสิบ โดยนับทางจันทรคติ)::: หน่อไม้รสชาติดี เป็นหน่อไม้ได้
จากไผ่อะไร::: (ไผ่ตง)::: แหล่งประมงทางทะเลของไทยทำกันที่ไหน::: (อ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน)::: นกประจำชาติของไทยคือนกอะไร::: (นกไก่ฟ้าพญาลอ)::: สหรัฐฯซื้อ
รัฐฟลอริดาจากประเทศใด::: (สเปน)::: "พรินซ์ ออฟ เวลส์" เป็นตำแหน่งอะไร::: (
มกุฎราชกุมารแห่งประเทศอังกฤษ)::: คาร์ล ลันด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรียพบอะไร::: (
เลือดมนุษย์มี 4 หมู่)::: ประเทศใดนำกาแฟมาปลูกในเวียดนาม::: (ฝรั่งเศส เมื่อ
ครั้งเวียดนามเป็นอาณานิคม) ::: ชนชาติใดเป็นชาติแรกที่ใช้นกอินทรีเป็น
สัญลักษณ์แห่งอำนาจของกษัตริย์::: (ชาวอีทรัสแคน) ::: คลองขุดแห่งแรกของไทยคือ
คลองอะไร::: (คลองบางขุนเทียน สมัยรัชกาลที่ 4)::: ประเทศใดมีหวายมากที่สุด:::
(อินโดนีเซีย) ::: เชือกกล้วยที่เหนียวสุดทำจากต้นกล้วยอะไร::: (กล้วย
ตานี) ::: มรดกโลกแห่งแรกของโลกคือแห่งใด::: (อุทยานแห่งชาติเยลโล สโตน) :::
ต้นเรดวูด ไม้ต้นที่สูงที่สุดถึง 360 ฟุต มีมากในประเทศใด::: (สหรัฐฯ) ::: สถาน
ที่ร้อนที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน::: (ทะเลทรายสะฮารา)::: แหล่งน้ำจืดใหญ่ของไทย 3
แห่งมีแห่งใด::: (บึงบอระเพ็ด(ใหญ่ที่สุด), กว๊านพะเยา, และหนองหาน)::: สะพาน
ข้ามแม่น้ำเทมส์ที่เก่าแก่สุดของกรุงลอนดอนคือแห่งใด::: (ลอนดอนบริดจ์):::
ระเบิดปรมาณูทดลองครั้งแรกที่ไหน::: (ทะเลทรายลามอส รัฐนิวเม็กซิโก) ::: พระ
เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของเวียดนามคือใคร::: (จักรพรรดิเบาได๋) ::: ไทยมีกฎหมาย
คนเข้าเมืองที่เรียกว่า "คนต่างด้าว" ในรัชสมัยใด::: (รัชกาลที่ 7) ::: ส่วนของ
สารขนาดเล็ดที่สุดไม่สามารถแยกได้อีกด้วยวิธีเคมีเรียกว่าอะไร::: (ปรมาณู) :::
ใครเป็นสตรีคนแรกที่เดินทางสู่อวกาศ::: (วาแลนตินา เทอเรสโควา ชาวรัสเซีย):::
วิลลิส แคเรียร์ นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันคิดอะไร::: (เครื่องปรับอากาศ)::: ภูเขา
ลูกใดสูงสุดในอาเซียน::: (คินาบลู มาเลเซีย) ::: เมืองใดในเยอรมนีเป็นที่ประชุม
ครั้งสุดท้ายในสงครามโลกครั้งที่ 2ระหว่างสหรัฐฯ,รัสเซียและอังกฤษ:::(ปอตสดัม
ใกล้กรุงเบอร์ลิน) ::: อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยคือป่าแห่งใด::: (ป่าภู
กระดึง) ::: งานเทศกาลที่สำคัญและยิ่งใหญ่สุดของนครศรีธรรมราชคืออะไร::: (งาน
เดือนสิบ) ::: ใครริเริ่มจัดแข่งขันฟุตบอลโลก::: (จูลส์ ริเมท์) ::: โรงเรียน
วิทยาศาสตร์แห่งแรกของไทยอยู่ที่ไหน::: (โรงเรียนจุฬาภรณ์ ปทุมธานี) ::: น้ำตก
วิกตอเรีย น้ำตกใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน::: (โรดีเซีย ทวีปแอฟริกา) :::
ประเทศใดเป็นประเทศแรกที่คิดค้นทำเฮโรอีน::: (เยอรมนี) ::: ผู้นำรถเมล์เข้า
มาบริการเป็นครั้งแรกในเมืองไทยคือใคร:::(พระยาภักดีนรเศรษฐ หรือ นายเลิศ เศรษฐ
บุตร เส้นทางรถเมล์ที่วิ่งเป็นสายแรกคือ สะพานยศเส - ประตูน้ำ ปทุมวัน ) :::
พระมหากษัตริย์ที่เสด็จประพาสยุโรปเป็นพระองค์แรกคือพระองค์ใด:::( พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป2 ครั้ง ใน พ.ศ. 2440
และ พ.ศ. 2450)::: นักเขียนการ์ตูนคนแรกของไทยคือใคร:::(ขุนปฎิภาค พิมพ์ลิขิต
หรือ เปล่ง ไตรปิ่น)::: นักพากษ์ภาพยนตร์คนแรกของไทยคือใคร:::( ทิดเขียว หรือ
นายสิน สีบุญเรือง)::: คนไทยคนแรกผู้ตั้งโรงงานผลิตเบียร์แห่งแรกของเมืองไทยคือ
ใคร:::( นายบุญรอด ภิรมย์ภักดี เจ้าของบริษัท บุญรอด บริเวอรี จำกัด)::: คนไทย
คนแรกที่ตั้งกิจการโรงรับจำนำขึ้นในเมืองไทยคือใคร:::(นายเล็ก โทณวณิก ชื่อโรง
รับจำนำ "ฮั้วเสง" ถนนพาหุรัด)::: ผู้ริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย
เป็นครั้งแรกคือใคร:::(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน):::
ผู้จัดตั้งค่ายทหารตามแบบยุโรปเป็นคนแรกคือท่านผู้ใด:::( เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนา
รถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ)::: อธิบดีหญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร:::( คุณ
หญิงอัมพร มีศุข อธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ)::: จอมพลคนแรกของเมืองไทย
คือท่านผู้ใด:::( จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธวงษ์
วรเดช)::: นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยคือใคร::: ( นางสาวกันยา เทียนสว่าง):::
นักหนังสือพิมพ์หญิงคนแรกของประเทศไทยคือใคร:::( คุณอนงค์ เมษประสาท)::: ผู้ริ
เริ่มใช้กระแสไฟฟ้าเป็นคนแรกของประเทศไทยคือท่านผู้ใด:::( จอมพล เจ้าพระยาสุ
รศักดิ์มนตรี หรือ เจิม แสงชูโต)::: ผู้ประดิษฐ์รถสามล้อขึ้นใช้ในประเทศไทยเป็น
คนแรกคือใคร:::( นายเลื่อน พงษ์โสภณ)::: คนไทยที่ประดิษฐ์เครื่องโทรพิมพ์ภาษา
ไทยที่ใช้ในกิจการสื่อสารโทรเลขเป็นเครื่องแรกคือใคร:::( นายสมาน บุญยรัต
พันธุ์ นายช่างกรมไปรษณีย์โทรเลข ได้ค้นคิดเครื่องโทรพิมพ์ภาษาไทยเป็นผลสำเร็จ
เมื่อปี พ.ศ. 2496 ในรัชกาลปัจจุบัน)::: นางสาวไทยคนแรกที่ชนะการประกวดและได้
ครองตำแหน่งนางงามจักรวาลเป็นคนแรกคือใคร:::( นางสาวอาภัสรา หง
สกุล พ.ศ. 2509)::: พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยคือใคร:::( พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 4)::: พระบิดาแห่งการทูตไทยคือใคร:::(
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ)::: พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์
ไทยคือใคร:::( สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ)::: พระบิดาแห่ง
การแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคือใคร:::( สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมหรือ
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์)::: พระบิดาแห่งการรถไฟไทยคือ
ใคร:::( พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน)::: พระบิดาแห่งกองทัพเรือ
ไทยคือใคร:::( พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์)::: พระบิดาแห่งกฎหมายไทยคือใคร:::( พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิ
เรกฤทธิ์)::: ตั้งกงสุลครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นของชาติใด::: (
โปรตุเกส)::: เอดูอาร์ด มิชลิน ประดิษฐ์อะไร::: (ยางรถยนต์แบบสูบลมและถอด
ได้)::: ทำบัตรประชาชนตลอดชีพได้ ต้องมีอายุเท่าไร::: (70 ปีขึ้นไป)::: กีฬา
อะไรนิยมเล่นกันในอินเดีย::: (คริกเกต)::: ใครเป็นชาวเอเชียคนแรกได้รับรางวัล
โนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์::: (อมาตยา เซ็น ชาวอินเดีย)::: เมืองหลวงของยูโกสลาเวีย
คือเมืองใด::: (เบลเกรด)::: บูดาเปสต์เป็นเมืองหลวงของประเทศใด::: (
ฮังการี)::: กษัตริย์องค์สุดท้ายของอิตาลีคือใคร::: (พระเจ้าอัมเบอร์โต
ที่ 2)::: อะไรในหัวหอมทำให้คนน้ำตาไหล::: (น้ำมันระเหย ชื่อแอลลิส
ซัลไฟด์)::: เหตุใดหลอดไฟฟ้า เมื่อตกจึงระเบิด::: (เพราะภายในเป็นสูญญากาศ):::
ผู้พิชิตจักรพรรดินโปเลียนที่วอเตอร์ลูคือใคร::: (เวลลิงตัน)::: ปรมาจารย์
เรื่องสั้นสมัยใหม่คือใคร::: (อันตัน เชคอฟ)::: ราชาเพลงร็อคในอดีตคือใคร::: (
เอลวิส เพรสลีย์)::: ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผู้ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งถึง 4 สมัยคน
เดียวคือใคร::: (แฟรงกลิน รูสเวลท์)::: พิพิธภัณฑ์อิสราเอลเก็บสิ่งสำคัญอะไรของ
ไอน์สไตน์::: (บันทึกทฤษฎีสัมพันธภาพ)::: สหภาพยุโรปมีสมาชิกกี่ประเทศ::: (15
ประเทศ)::: การประกันสังคมมีใช้ครั้งแรกที่ประเทศใด::: (สหรัฐฯ)::: ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร::: (เป็นชาวอเมริกันโดย
กำเนิด อยู่ในสหรัฐเกิน 14 ปี อายุครบ 35 ปีบริบูรณ์)::: ใครคิดไทม์ แคปซูล:::
(ดร. ทอร์นเวล จาคอป)::: ดาวดวงใดเมื่อส่องกล้องดูมีรูปเป็นจานรอบ::: (ดาว
เสาร์)::: ใช้ไม้อะไรทำเสาเรือนบ้าน::: (ไม้เต็งรัง เป็นไม้ป่าเนื้อแข็ง มีแก่น
มาก)::: นักบินอวกาศอายุมากที่สุดที่เดินทางท่องอวกาศคือใคร::: (จอห์น เก
ลน)::: ISBN คืออะไร::: (เลขประจำหนังสือสากล International Standard Book
Number)::: ซูปเปอร์โบลว์ คือการแข่งขันกีฬาอะไร::: (อเมริกันฟุตบอล)::: นัก
ฟุตบอลอังกฤษโดนใบเหลืองกี่ใบถึงพักหนึ่งนัด::: (5 ใบ)::: ใครเป็นลูกเสือไทยคน
แรก::: (นายชัช บุนนาค)::: ทำไมเสือดาวจึงเป็นเสือที่มีชีวิตรอดได้มากกว่าเสือ
อื่น::: (มันหากินได้หลากหลาย)::: ลิงตัวใดช่วยเกษตรกรเก็บพืชผล::: (ลิงกัง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น